Hier vind u grote gebieden van Natuurmonumenten (o.a. Dal van de Ruiten A, Metbroekbos, Liefstinghsbroek) en van Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten heeft hier een mooi gelegen theeschenkerij. Het is een kleinschalig cultuurlandschap met restanten van oerbos, slingerende beken en pittoreske buurtgemeenschappen. Een onbekend en mooi stukje Nederland. Fiets- en wandelroutes, theeschenkerijtjes, Zwem- en kanogelegenheden, zorgboerderij met winkel.

Burcht Wedde
Vestingplaats Bourtange uit 1742
Museumspoorlijn STAR
, Hortus Haren,
Dierenpark Emmen, Klooster Ter Apel